Velkommen

Hos Esbjerg Børnefysioterapi tilbyder jeg undersøgelse og behandling af børn i alle aldre. Målgruppen er især børn med motoriske og sansemæssige udfordringer. Kerneydelsen er rådgivning af forældre og andre voksne omkring barnet, således at de klædes på til at hjælpe deres børn bedst muligt.

Jeg arbejder ud fra en helhedsopfattelse af barnet, hvor jeg ser på både motorik, sanser og barnets sociale liv. Grundlaget for al min behandling er nærvær og respekt for barnet og familien som helhed. Målet for al behandling er i sidste ende livsglæde, balance og lyst til hverdagen.

Velkommen!